Pertukaran Pelajar ke Italia

Alya Faytza Azzahra, akhirya tiba di Indonesia setelah satu tahun menimba imu di Italia dalam program pertukaran pelajar.